Podpora

Dobrovolník

Během konference je potřeba toho spoustu zařídit, a tak jsme rádi za každou pomocnou ruku. Být dobrovolníkem přináší jisté výhody, ale i nevýhody. Proto dobře zvaž, jestli nás chceš podpořit zrovna takhle.

Co bys mohl(a) dělat, pokud se přihlásíš jako dobrovolník:

Kavárna – můžeš být součástí týmu v kavárně, což má hned dvě výhody: nemusíš stát frontu, když si chceš dát něco dobrého a dostaneš se na všechny programy, protože kavárna je otevřená jen v přestávkách. Neváhej… je to to pravé místo pro Tebe!

Úklid – každý den během i po skončení programu je potřeba uklidit prostory, ve kterých se konference koná (vysát koberce, srovnat židle, nachystat sál na další program…)
– spousta dalších drobností

Máme však jisté požadavky:

  • musíš být přítomný po celý čas konference

Jako bonus nabízíme:

  • účast na „předkonferenci“, kde je pro dobrovolníky připraveno skvělé slovo, chvály a organizační tým se za tebe a s tebou bude modlit a žehnat Ti do tvé služby

Support team – jsou zde, aby organizovali vás dobrovolníky 😉 Pohybují se po konferenci a zajišťují její hladký průběh. Pokud najdou nedostatek nebo je potřeba něco udělat, zajistí ty správné lidi. Navíc mají skvělá konferenční trička a jsou super tým 🙂

Pokud se přihlásíš jako dobrovolník a pak se z jakýchkoliv důvodů nebudeš moci účastnit, je nutné, abys nás o této skutečnosti bezodkladně informoval – potřebujeme za Tebe zajistit náhradu.

Modlitbami

Modlitby jsou nedílnou součástí každého Božího díla a tedy také této konference!

Ať už plánuješ konference se zúčastnit, nebo ne, už teď se můžeš svými modlitbami stát součástí týmu, který konferenci připravuje. Za co se můžeš modlit:

  • abychom našli kvalitní chválicí týmy a kapely
  • za řečníky, které oslovíme, aby přijeli a sdíleli Boží slovo, které chce Bůh říci mladým lidem v tomto národě
  • za finanční pokrytí nákladů
  • aby mladí lidé, kteří přijedou na konferenci, měli připravené srdce pro Boží dotyk
  • za Boží vedení a ochranu pro přípravu i konferenci
  • za cokoliv dalšího, co Ti Bůh ukáže, že je třeba

Finančně

Budeme vděční za každý finanční dar, kterým přispěješ na zajištění nákladů konference. Svými penězi můžeš být součástí Božího díla a požehnáním např. kapelám, chválicím týmům a řečníkům, protože právě jim budeme moci přispět na výdaje, které měli s cestou na a z konference, nebo na nákup materiálu na workshopy.
Svůj finanční dar můžeš poslat na:
          číslo účtu: 2300891545/2010 (Fio banka)
          variabilní symbol: 2019