Podpora

Dobrovolník

Během konference je potřeba toho spoustu zařídit, a tak jsme rádi za každou pomocnou ruku. Být dobrovolníkem přináší jisté výhody, ale i nevýhody. Proto dobře zvaž, jestli nás chceš podpořit zrovna takhle.

Úklid – každý den během i po skončení programu je potřeba uklidit prostory, ve kterých se konference koná (vysát koberce, srovnat židle, nachystat sál na další program…)

Support team – pohybují se po konferenci a zajišťují její hladký průběh. Pokud najdou nedostatek nebo je potřeba něco udělat, zajistí ty správné lidi. Navíc mají skvělá konferenční trička a jsou super tým 🙂

Pokud se přihlásíš jako dobrovolník, je nutné, abys byl přítomný po celý čas konference. Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudeš moci se účastnit, je nutné, abys nás o této skutečnosti bezodkladně informoval – potřebujeme za Tebe zajistit náhradu.

Dobrovolníci se sejdou v církvi Slovo Života Brno již ve čtvrtek 30.1. v 11:00 hodin!

Modlitbami

Modlitby jsou nedílnou součástí každého Božího díla a tedy také této konference!

Ať už plánuješ konference se zúčastnit, nebo ne, už teď se můžeš svými modlitbami stát součástí týmu, který konferenci připravuje. Za co se můžeš modlit:

  • abychom našli kvalitní chválicí týmy a kapely
  • za řečníky, které oslovíme, aby přijeli a sdíleli Boží slovo, které chce Bůh říci mladým lidem v tomto národě
  • za finanční pokrytí nákladů
  • aby mladí lidé, kteří přijedou na konferenci, měli připravené srdce pro Boží dotyk
  • za Boží vedení a ochranu pro přípravu i konferenci
  • za cokoliv dalšího, co Ti Bůh ukáže, že je třeba
 

Finančně

Budeme vděční za každý finanční dar, kterým přispěješ na zajištění nákladů konference. Svými penězi můžeš být součástí Božího díla a požehnáním chválicím týmům, řečníkům a dalším služebníkům, protože právě jim budeme moci přispět na výdaje, které měli s cestou na a z konference, nebo na nákup materiálu na workshopy. Děkujeme
Svůj finanční dar můžeš poslat na:
     číslo účtu: 2300891545/2010 (Fio banka)
     variabilní symbol: 2020